Männikskor promenerar i kontorsmiljö

M&A

IT M&A kräver snabba beslut

Vid fusioner av bolag är de absolut vanligaste drivkrafterna att minska kostnaderna via skalfördelar och vinna större marknadsandelar. Ibland är fusionerna en förutsättning för att hantera krympande marginaler och förändrad marknad. Oavsett skäl, en förutsättning för att få effekt av en sammanslagning är att snabbt ge verksamheterna möjligheter att snabbt samexistera och samarbeta.

Hur ska man prioritera för att säkerställa IT-infrastruktur-projekten vid IT M&A?

En lyckad sammanslagning innebär massor av kompromisser, både tekniska, känslomässiga och ekonomiska. Det är oftare viktigare att snabbt komma vidare än att alltid välja helt rätt.

Att utreda och prioritera teknik kräver en bra verksamhetsförståelse annars är det stor risk för felaktiga prioriteringar.

Basinfrastruktur som kommunikation, katalogtjänster och andra former av samarbetsfunktioner måste snabbt ”mini-utredas” för att se hur snabbt man kan etablera samverkan mellan verksamheterna. Det är inte helt ovanligt att förutsättningarna för att kunna aktualisera skalfördelar kräver gemensamma verktyg som till exempel samma affärssystem eller snabbt genomförda integrationer.

Tips:

 • Projektledaren för teknikprojektet måste ha förmågan att kompromissa, vara riskmedveten och få projektgruppen att känna sig bekväm med de kompromisser som görs både i början av projektet och längs vägen.
 • Projektgruppen bör bestå av personer med:
  • Erfarenhet från tidigare fusioner
  • Djup teknisk kompetens kring de aktuella delområdena
  • Mycket god verksamhetsförståelse
 • Se till att projektgruppen förstår projektdirektiven och drivkrafterna bakom.

Katalogtjänster

En förutsättning för att de flesta fusionsprojekt skall kunna genomföras på ett lyckat sätt, är att skapa förutsättningar för behörighetstilldelning. Detta sker oftast via katalogtjänster och det betyder i de allra flesta fall Microsofts Active Directory. Sammankoppling av katalogtjänster är normalt inte en teknisk utmaning – om man inte har oturen att ha stora namnkrockar i systemen.

Att skapa en långsiktig plan för katalogtjänsterna kan dock kräva en större insats. Främst på grund av att det många gånger kan bli en politiskfråga, till exempel om man skall välja mellan de olika bolagens tidigare implementationer.

E-postsystem och projektplatser

Idag förutsätter vi att våra arbetsplatser har en väl fungerande e-post och när man knyter samman bolag kan man snabbt få vinster genom att underlätta för kommunikation. Kan man dessutom snabbt få till en synkronisering av adressböcker mellan organisationerna skapas ännu snabbare kontakter mellan organisationerna.
Tips:

 • Se till att verksamheten kan kommunicera effektivt och säkert via e-post
 • Skapa snabbt förutsättningar för att dela filer och sprida information inom verksamheten
Säkerhet

Har båda organisationerna samsyn på IT-säkerhetsarbete? När organisationerna börjar kopplas ihop är detta en förutsättning – det är inte praktiskt att sätta barriärer emellan.
Tips:

 • Identifiera och korrigera antingen ansats, metoder eller tekniska lösningar så ni snabbt kommer i ”balans” med varandra.
Var inte rädd för att fatta fel beslut

Det enda som har varit genomgående i alla de fusioner och uppköp som jag varit involverad i är att förutsättningarna för teknikprojekten många gånger är otydliga och att det ofta sker förändringar längs resan.

Att snabbt fatta beslut och kunna få styrgruppen att känna sig trygg är mycket viktigt. Om alla beslut skall vara till 100% underbyggda, innebär det att samgåendet tar mycket lång tid – och därmed kan inte effekten av fusionen räknas hem i samma takt som ledningen tänkt.

Det är oftast bättre att IT-kostnaden blir högre under en kort tid och att teknikprojektet kostar något mer på grund av några snabba, men kanske inte så väl underbyggda, beslut, så länge det inte riskerar att påverka ägarnas och ledningens incitament till affären.

Några felaktiga beslut (av mindre karaktär) under företagsfusion är oftare ett bevis på en lagom ansats, än ett bevis på en dåligt utförd analys.

Slutsats:

 • Snabba beslut är en framgångsfaktor, särskilt i början av projektet
 • Erfarenhet vad det gäller konsekvenser och kostnadsestimat vid stora förändringar är ett måste för att kunna hålla högt tempo
Publicerat den 3 april 2017
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.