Två män vid konferensbord

M&A

Checklista för ett lyckat förvärv eller fusion

Så mycket som 60% av synergieffekterna och vinsterna man räknar med vid en sammanslagning är kopplade till IT. Trots det så ”glöms” IT allt för ofta bort. Det är en av anledningarna till att 9 av 10 M&A processer inte lever upp till förväntningarna.

Det behöver inte vara så vid förvärv och fusionssituationer.

Vi kan hjälpa dig säkerställa att sammanslagningen blir lyckad. Nedan har vi brutit ner vad du behöver göra och tänka på i fem faser.

Checklista för ett lyckat förvärv eller fusion

IT:s roll vid förvärv blir allt viktigare i och med att allt fler företag blir digitala.

 • Så mycket som 60% av de synenergieffekter och vinster man räknar med är kopplade till IT.
 • Så mycket som 9 av 10 är besvikna på slutresultatet.

Vill du undvika det?

Följ checklistan när du slår samman två bolag till ett.

Dags för en affärsmässig bedömning av IT som en del i förvärvet.
Fokusera på:

 • Strategi, processer och styrning
 • Organisation, leverantörer och avtal
 • IT-budget, projekt, och IT-infrastruktur
 • Applikationsportfölj

Best of Breed

Fördel: Respektfullt och Inkluderande
Nackdel: En längre process som därför kan skapa osäkerhet internt

Absorberande

Fördel: Snabb
Nackdel: Tuff omställning

Holding

Fördel: Ingen förändring – lugn inom organisationen
Nackdel: Inga skalfördelar

Affären är undertecknad, dags att styra upp:

 • Personalförflyttningar
 • Planer för integrationsarbete
 • Vad behövs fungera från dag 1
 • IT-blueprints
 • Temporära lösningar och avtal
 • Riskhantering
 • Kommunikation – E-post med mera
 • Dokumenthantering
 • Det nya varumärket och behovet av nya digitala kanaler, till exempel en ny hemsida

Födelsedagen för det nya företaget. Dags att implementera. Nu är fokus på:

 • Projektledning – ledning och prioritering av projekten
 • Realisering av IT-blueprint
 • Realisering av synenergier
 • Integration och avveckling av IT-TSA

Fungerar allt som det ska? Dags att:

 • Avveckla onödiga tjänster
 • Uppföljning av den nya strukturen
 • Nådde ni målen?

Ladda ner dokumentet

Läs mer om förvärv och fusioner:

Whitepaper: Digital teknik en central nyckelfaktor för lyckade förvärv och företagsöverlåtelser

Publicerat den 26 april 2018
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.