Två män vid konferensbord

IT-styrning

Grundläggande krav på ramverk för styrning mot affärsvärde

Vi har tidigare, från olika perspektiv, belyst betydelsen att styra förmågor (Capability Management) för utveckling av affärsvärde genom IT; från strategiformulering till dagligt arbetet i olika roller.

Samtidigt, under de senaste månaderna har vi haft dialoger med kunder, och möjliga kunder, rörande ämnet och vi märker att intresset för Capability Management växer. Vi har också märkt att en del företag och organisationer utvecklat egna ramverk. Dessa spänner från begränsade beskrivningar av enbart kompetenser, till mer komplexa system integrerade med ITSM processer och arkitekturella krav.

Naturligtvis är det inte vilket ramverk som används som är viktigt. Det viktiga är att det leder till de effekter som i dessa sammanhang ofta efterfrågas. Och att dessa verktyg och mätningar leder till högsta möjliga affärsvärde eller verksamhetsvärde.

Exempel på efterfrågade effekter:

 • Värdera potentialen i befintliga förmågor (mäta)
 • Realisera potentialen i befintliga förmågor genom definierade och avgränsade aktiviteter (exekvera)
 • Anpassa, utveckla och förfina förmågor i syfte att maximera värdet av resurserna (förbättring)
 • Tydliggöra aktiviteter som leder till framgång (kommunicera)

Tre krav på ramverk för styrning mot affärsvärde

Etablerat ramverk eller utveckling av ett eget ramverk – det spelar mindre roll. Men vilka är kraven som bör ställas för att det verkligen skall fungera som ett verktyg för styrning?

På en övergripande nivå kan kraven sammanfattas i tre huvuddelar med ett antal fokusområden:

1. Systematik

 • En förutsättning att mäta, lagra och hämta data över tid
 • En möjlighet att repetera och utöka användningen för nya och ej identifierade behov
 • Ett angreppssätt som möjliggör integration med livscykelhantering i exempelvis ITSM processerna, d.v.s. den underliggande systematiken i de processer som tillämpas

2. Integration med andra styrmedel för verksamheten

 • En tydliggjord bild av beroenden mellan olika förmågor
 • En överenskommelse om nomenklatur och definitioner, tillgängliggjord för berörda
 • En samstämmighet mellan målsättningar för förmågorna och företagets övergripande mål

3. Konkretisering av ramverket

 • Beskrivning av aktiviteter som beskriver framgångsrik utveckling av förmågorna
 • Avgränsning av aktiviteter som beskriver framgångsrik utveckling av förmågorna
 • En definition av kvalitativa och kvantitativa nyckeltal att använda med formulerad målsättning
 • Beskrivning av de hjälpmedel och dokument (exempelvis malldokument) som bygger ramverket
 • Ansvarsbeskrivning för förmågorna, roller som bär dessa

Hur värderar jag ett ramverk för styrning mot affärsvärde?

Om ni överväger bygga ett ramverk, eller för den delen har ett ramverk, så fundera igenom kraven ovan. Är ramverket anpassat för nuvarande behoven?

 • Diagnostiska frågor för att borra i användbarheten kan då exempelvis vara:
 • Säkerställer ramverket värde för verksamheten?
 • Är ramverket användbart för berörda?
 • Upplevs det stödja samverkan över funktionsgränserna?
 • Tydliggör det vad som är centralt för affären/verksamhetens framgång för inblandade?

Är svaret på någon av frågorna ovan ”Nej!”, så kanske lösningen står att finna i något av det som beskrivs ovan. Här kommer naturligtvis ambitionsnivå och behov att styra en framtida utveckling.

Men, ett pekfinger i luften: som i så många andra fall, är det svårt att göra något halvhjärtat. Det leder som regel bara till frustration och pengar i sjön.

Vår bedömning är att arbetet med styrning av företagens och organisationernas förmåga kommer ha en central roll under de kommande åren. Dels för att generella utmaningar rörande ökad komplexitet i affärerna talar för detta. Dels för att behov som Bi-Modal och Two-Speed IT stöds genom att ta ett resursperspektiv på frågan med: Vilka förmågor behöver vi? snarare än exempelvis: Hur skall processerna definieras?

Delar ni vår bedömning så föreslår vi att ni funderar på hur detta skall tillämpas i er egen organisation och hur det i så fall skall kombineras med era andra verktyg för governance, process- och servicestyrning av verksamheten.

Sammanfattning

Vår bedömning är att arbetet med styrning av organisationernas förmåga ökar i relevans och att intresset för detsamma är växande. Flera företag har etablerat egna ramverk med skilda ambitionsnivåer.

Elementära krav för huruvida ramverken kan användas för att styra mot affärsvärde är på en övergripande nivå tre stycken;

 • Graden av systematik,
 • Graden av integration med andra styrmedel och målsättningar samt
 • Konkretiseringsgraden.

Dessa kan delas upp i ett antal fokusområden som stödjer frågan: Är ramverket anpassat för våra behov? Är svaret ”Nej!” är vår rekommendation att fundera över er egen ambitionsnivå i förhållande till er verksamhets nuvarande och framtida behov.

Publicerat den 7 april 2018
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.