Morgonmöte vid whiteboard

IT-styrning

7 steg för proaktiv strategisk planering

En CIO eller IT-chef idag lever i en värld med många olika behov och krav, ibland motstridiga, som måste hanteras. Förutom de förändringar som sker i det egna företaget pågår stora förändringar i omvärlden.

Samtidigt som det finns ett starkt tryck att minska kostnaden för IT-verksamheten finns det också stora möjligheter att skapa värde genom IT. Konsekvensen blir att behovet för strategisk planering av verksamheten kommer att öka.

Styra eller styras

Den resa som har startat mot molntjänster kommer att fortsätta många år till och förändrar mycket av det som tidigare var etablerade sanningar. Forrester research talar om ”hypertillväxt” för molntjänster fram till 2020. IT-organisationen har historiskt varit den enda leverantör av lösningar till det egna företaget.

Molnrevolutionen innebär att företagets IT-organisation har fått konkurrenter, ett alternativ till den interna leveransen är bara ett kreditkortsnummer bort. Företagets IT-organisation måste ge upp sin självbild att man är den självklara leverantören av IT-tjänster i företaget. I denna nya värld finns ett tydligt vägval för IT-organisationen. Man kan fortsätta som tidigare och bli en reaktiv verksamhet som måste hantera verksamhetens initiativ i efterhand.

Alternativet är att själv ta initiativet och bli en proaktiv verksamhet som arbetar tillsammans med affärsverksamheten för att gemensamt skapa värde för företaget. Läs hur vi kan hjälpa er genom att leda förändringsarbetet under införandet här.

En fråga om överlevnad

När allting ständigt förändras är det lätt att dras med och fokusera på att hantera förändringarna när de inträffar. Därför är det viktigt att stanna upp och fundera, analysera och planera för att inte hamna i situationer som kan vara svåra att ta sig ur. Det är detta som strategisk planering handlar om; skapa en bild av målet med verksamheten, analysera omvärlden och den egna verksamheten och sedan skapa en plan. Att arbeta med strategisk planering är en överlevnadsfråga, inte bara för IT-organisationen. Ett företag som inte arbetar med den typen av frågor kommer snart att bli marginaliserat och kanske helt omsprunget av konkurrenterna.

Strategisk planering

En strategisk planering sträcker sig typiskt över 3-5 år och innebär en inriktning av verksamheten mot en framtida vision. Denna vision måste vara en del av och stödja hela företagets vision och strategi. För att komma fram till detta krävs ett nära samarbete med key stakeholders och en analys av de egna förmågorna. Från visionen kan sedan aktiviteter, projekt och program identifieras och prioriteras. Det är också en nödvändig grund för långsiktiga teknik-, organisations- eller processval.
Det kanske viktigaste av allt är att strategisk planering är en cyklisk process, hur långa cyklerna skall vara beror på flera faktorer, men ofta handlar det om 3-12 månader. En strategisk plan kommer alltid att förändras över tid, men med en cyklisk process blir det mindre justeringar och sällan omfattande förändringar.

Metod

Genom att att på ett systematiskt sätt identifiera, prioritera och artikulera vad er strategi skall fokusera på skapas tydlighet och fokus.  Dessa 7 tips underlättar ditt arbete med den strategiska planeringen:

  • Tänk lång sikt – 3-5 år. Vad ska IT fylla för funktion då? Fokus på affärsnytta
  • En IT-strategi måste stödja affärsverksamhetens strategi. Koordinera strategiarbetet!
  • Se till att arbetet blir återkommande och inte en hyllprodukt. Bör revideras minst årligen.
  • Involvera nyckelpersoner från affärsverksamheten
  • Analysera nuläget, använd ramverk som CoBit eller liknande som stöd
  • Identifiera lämpliga teknik-, funktions- och processområden som ska omfattas av strategin
  • Skapa långsiktiga planer för dessa områden

Sammanfattning

Sammanfattningsvis handlar det om att ta sig från en reaktiv roll upp till en position där det är möjligt att vara proaktiv och använda de egna resurserna på bästa sätt. Det kräver en investering, framför allt i tid, men kommer att ge mångfalt tillbaka i bättre resursutnyttjande, mindre brandsläckning och framför allt – större affärsvärde.

Publicerat den 19 oktober 2017
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.