Erfaren IT-arkitekt

Du vill jobba med de bästa i branschen och med branschens nöjdaste kunder. Du vill omges av växtkraft och möjligheten att göra din röst hörd för både arbetsgivare och kunder. Vi på Kontract söker dig som redan är specialist, eller siktar på att bli det, gärna inom något eller några av följande områden:

  • Molnarkitektur, Azure PaaS/SaaS, Hybridmoln, Azure stack etc.
  • IT säkerhet, ISO 27001, GDPR och compliance mot liknande ramverk.
  • IT säkerhet, brandväggar, nätverksstruktur, IAM, kryptering etc.
  • Datacenter livscykelhantering, systemdesign, migrering och drift.

Vi räknar inte med att du kan allt om ovanstående men du bör vara erfaren inom något eller några av områdena. Du motiveras av att leda oss eller våra kunder framåt i den tekniska utvecklingen för att generera ett värdeskapande resultat. Du värdesätter också relationer där dina egenskaper och värderingar inspirerar din omgivning till kontinuerliga förbättringar. Med detta sagt tror vi också att du är en social och utåtriktad person med stark drivkraft, då kommer du att trivas bra hos oss.

Vi levererar oftast i team med en sammansättning av egenskaper och kompetenser som tillsammans ger maximal kundnytta. Vi verkar i alla skikt från företagsledning till avancerad IT-teknik. Alltid med inställningen att teknik är ett medel och verksamhetsnytta ett mål.

För att bibehålla din redan höga ambitionsnivå och på sikt öka den hos oss, så förstår vi att du ser din personliga utveckling som en viktig del av din anställning. För oss är inte detta bara en självklarhet i text, vi inspireras nämligen dagligen av våra medarbetare och deras utveckling tillsammans med våra kunder.

Hos oss på Kontract får du tillgång till komplexa och stimulerande uppdrag och projekt på både global, nordisk och nationell nivå. Här jobbar du i ett vinnande lag på ett av Sveriges mest snabbväxande IT-företag.

För mer information vänligen kontakta Joakim Femermo 010-447 45 78 eller via formuläret till höger.

Kontakta mig

Följ
Kontract

Kontracts nyhetsbrev

Kontract på linkedin

Kontract på Google+

Kontract på facebook

WHITE PAPER

Förvärv och företagsöverlåtelser har blivit en central metod att driva tillväxt och lönsamhet. Trots det misslyckas enligt studier mellan 60 och 90 procent av alla sammanslagningar med att skapa de värden de avsett.

I majoriteten av affärerna är digital teknik – IT M&A (IT Mergers and Acquisitions) – en central nyckelfaktor för att lyckas.

WHITE PAPER

Hur ofta läser eller hör du orden ”Målet med IT är att stödja och utveckla verksamheten”? De flesta CIO:er har detta som mål men lT fastnar ofta i att hantera vardagen med löpande förändringar och incidenthantering.

För organisationer som har sin IT-miljö outsourcad är det svårt att uppnå förväntad effekt och relationen når sällan partnerskap utan stannar vid en kund-leverantörsrelation där proaktivitet och gemensamma visioner och mål är bristfälliga eller helt saknas.

Den här bloggserien i tre delar behandlar vilka avtals- och samverkansformer som bör beaktas...