Konsekvenser av utvecklardriven infrastruktur

Globala leverantörer som Microsoft, Amazon och Google har möjlighet att erbjuda hög kompetens och attraktiva priser inom molntjänster.

Vi menar att den lättillgängliga kapaciteten från dessa leverantörer ställer nya typer av krav på IT-avdelningar runtom i världen. IT-avdelningens kunder (företagsledningen, verksamheten och marknaden) ställer allt fler krav på ökad skalbarhet, tillgänglighet och kontinuerlig utveckling. Vi väljer i detta sammanhang att kalla denna ”trend” för utvecklardriven infrastruktur.

Tjänster som Uber och Airbnb kan inte undgå att sätta igång tankeverksamheten hos de flesta av oss. Den digitalisering som sker inom de flesta branscher påverkar vårt sätt att se på framtiden och våra egna verksamheters utveckling. Etablerade företag och nystartade företag inom alla branscher ställer sig frågan hur de ska anpassa sin strategi för att vinna marknadsandelar. För att inte riskera att missa tåget väljer många företag att avsätta mer av sin IT-budget till innovation och digitalisering.

Hur påverkas IT-avdelningen?  

Utvecklingen kommer sannolikt att påverka dagens leverans av traditionella IT-tjänster (IT- operations) oavsett om den hanteras av egen eller inhyrd personal alternativt en blandning av dessa.

Innebär det att traditionella operativa roller inom IT-drift har passerat sitt bäst före datum? Hur aktuellt är ett ramverk som ITIL i denna branschomfattande förändring?

Ökat behov av dialog med verksamheten

Sannolikt kommer det bli än viktigare för IT ha en tät dialog med verksamheten om de behov (Demand Process) och utmaningar som finns samt öka sin förståelse för verksamheten.

Ökat behov av god koordination och bra processer

Vikten av att IT-avdelningen har kontroll över hela leveransen ser ut att bli mer central även om ansvaret för olika delar av leveransen ligger någon annanstans, exempelvis externt. Kraven på och behoven av att koordinera utveckling och förvaltning av IT-tjänster blir än viktigare i samband med att graden av specialisering tilltar. Det är idag inte ovanligt med snabba förändringar avseende operationellt ansvar för drifts- och supporttjänster vilket ökar vikten av att ha kontroll över sina ITIL-processer som incident, change och problem etc.

Ökat behov av god dokumentation

En väl uppdaterad CMDB (inventarieregistret över alla IT-tillgångar som hård- och mjukvara samt dess relationer och integrationer) samt knowledge database ser ut att bli två grundpelare. Framför allt om företagets IT-miljö tenderar att bli mer spridd över olika leverantörer, tjänster och plattformar. Oavsett om en server eller applikation driftas av egen eller inhyrd personal ställer slutanvändaren samma krav på respons gällande support och nya krav.

Ökat fokus på säkerhet och behov av att klassa applikationer och system

Vikten av att verksamheten klassar applikationer och dess datainnehåll avseende säkerhet i samband med val av driftsmiljö bedöms att öka i takt med att antalet möjliga driftsmiljöer ökar. Man kanske väljer en strategi att placera applikationer med högre konfidentialitet on-premise och öppnar för att använda molntjänster för övriga. I detta arbete kan IT-avdelningen fylla en viktig roll genom att erbjuda verksamheten sitt stöd.

Praktikfall Netflix

Ett företag som vi har tittat lite närmare på i detta sammanhang är Netlix som har gjort resan från privat datacenter till en molnbaserad servermiljö. I samband med att kunderna ställde allt högre krav på nyutveckling valde Netflix att gå till molntjänsten AWS (från Amazon) för att öka produktiviteten hos sina utvecklare.

Summan av kardemumman

Som för Netflix och många andra företag ser behovet av kontinuerlig utveckling ut att öka i allt snabbare takt. Från IT-avdelningens perspektiv innebär detta bland annat ett växande behov av

  • Öppen och tät dialog med verksamheten
  • Ökat behov av god koordination och bra processer
  • God dokumentation
  • Effektiva och väl inarbetade processer
  • Erbjuda stöd till verksamheten avseende klassning av applikationer och dess datainnehåll

 

Referenser

Eva Tse, Director Big data platform berättar om hur Netflix nyttjar molntjänster från Amazon bland annat för att uppnå skalbarhet i samband med att antalet kunder och kraven på global tillgänglighet ökar.

För ytterligare inspiration och fördjupning i exempelvis ökad innovation med hjälp av molntjänster lyssna på Overcast´s podcast i ämnet.

12 oktober 2016

Rekommenderat

White paper

Vilken affärsnytta kan ditt företag dra av ”molnet”?

Läs och lämna en kommentar

Oformaterad text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

WHITE PAPER

24 maj 2017

EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur du får behandla dessa personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR (en förkortning av General Data Protection Regulation som förordningen kallas på engelska).

WHITE PAPER

6 april 2017

Svenska företag lägger i dag mer pengar än någonsin på it. Varje år spenderar företagen över 50 miljarder kronor på it av olika slag och det är en siffra som bara ökar. Mest ökar kostnaderna för mjukvara, som har gått upp nästan 60 procent på sex år. Samtidigt har utgifterna för leasing nästan halverats på några få år.

WHITE PAPER

15 november 2016

Vi har tidigare berättat om att outsourcingen av IT ökar för varje år och belyst de senaste trenderna inom outsourcingområdet. 

Att förstå de bakomliggande drivkrafterna och företeelserna räcker dock oftast inte för att en organisation ska kunna fatta beslut om outsourcing av hela eller delar av IT ska genomföras.

WHITE PAPER

12 oktober 2016

Vägen till ett förtroendefullt samarbete är inte lätt med tanke på människors komplexitet. Men har vi insikten så kan vi skapa och få ett kärnfullt samarbete kring våra IT-avtal.

Vi behöver bestämma oss för vilken kund- och leverantörsrelation vi vill ha, därefter behöver vi kommunicera och följa den. Hur brukar vi kategorisera leverantörsrelationer? Jo, vi skiljer på:

Utility Outsourcing – med fokus på främst pris och servicenivå

Business Enhancement - med fokus på pris och servicenivå balanserat med kundnöjdhet, relation, samsyn kring vision

WHITE PAPER

30 september 2016

Den svenska marknaden för outsourcing av IT ökar stadigt för varje år och spås nu omsätta ca 27 miljarder kronor. Sett bland företag och organisationer köper nu var tredje någon form av outsourcingtjänst.

Att outsourca delar av sin IT-verksamhet, IT-plattformar eller IT-system har gått från att ha varit enbart en kostnadsdrivande åtgärd till att nu ses som en naturlig företeelse för att bibehålla och öka en organisations leverans- och konkurrensförmåga.

Sidor