Senaste
nytt

Ramirent-koncernen arbetar löpande med optimering och vidareutveckling av sin teknikplattform och har tillsammans med Kontract undersökt hur och på vilket sätt molnbaserad teknik kan...

Kontract har en hög ambitionsnivå i att vara en utvecklande arbetsplats där alla på företaget bjuds in att påverka bolagets utveckling.

Följ
Kontract

Kontracts nyhetsbrev

Kontract på linkedin

Kontract på Google+

Kontract på facebook

En god informationsklassning ger inte bara en tydlighet om vilka skyddsåtgärder som krävs för de olika informationstillgångarna, den ger även en grund inför till exempel beslut om att tillämpa molntjänster. Informationsklassningen tydliggör de krav som behöver ställas i samband med upphandling och värdering av en levererad systemlösning, oavsett om lösningen produceras internt eller i molnet som en SaaS-lösning.
Tänk dig en organisation som utvecklas med hjälp av den gemensamma kraften hos verksamhetskunniga och teknikkunniga. Där man nyttjar den samlade erfarenheten och kompetensen såväl i vardagens ständiga förbättringar som i innovationsarbetet. Vem skulle tacka nej till det?