Senaste
nytt

Karlstads universitet är ett medelstort universitet med drygt 1 200 anställda och cirka 16 000 studenter. Man är ett nytänkande lärosäte med kontrollerad och stabil tillväxt.

Kontract har vuxit kraftigt sedan starten 2006 med bland annat flera utmärkelser som Gasellföretag till följd. Bolaget har en tydlig ambition för fortsatt hög tillväxt.

Följ
Kontract

Kontracts nyhetsbrev

Kontract på linkedin

Kontract på Google+

Kontract på facebook

WHITE PAPER

Den svenska marknaden för outsourcing av IT ökar stadigt för varje år och spås nu omsätta ca 27 miljarder kronor. Sett bland företag och organisationer köper nu var tredje någon form av outsourcingtjänst.

Att outsourca delar av sin IT-verksamhet, IT-plattformar eller IT-system har gått från att ha varit enbart en kostnadsdrivande åtgärd till att nu ses som en naturlig företeelse för att bibehålla och öka en organisations leverans- och konkurrensförmåga.

WHITE PAPER

Idag är IT en grundförutsättning för att företag och organisationer ska kunna behålla och utveckla sin verksamhet och sina affärer. Antal IT-system, dess komplexitet och värde kan variera, men i och med att användningen av IT blir allt högre och knyts mer mot organisationens kärnverksamhet har många IT-system blivit en kritisk framgångsfaktor för verksamheten.