Senaste
nytt

Kontract har rekryterat internationellt meriterade Christer Bergmark som ny försäljningschef efter att Henrik Palmér övergått till att fokusera ännu mer på eget försäljningsarbete.

Ramirent-koncernen arbetar löpande med optimering och vidareutveckling av sin teknikplattform och har tillsammans med Kontract undersökt hur och på vilket sätt molnbaserad teknik kan...

Följ
Kontract

Kontracts nyhetsbrev

Kontract på linkedin

Kontract på Google+

Kontract på facebook

WHITE PAPER

Enligt lag och förordning ska statliga myndigheter och bolag eftersträva hög effektivitet och god hushållning av statens medel i sin verksamhet vilket i hög grad gäller IT-kostnaderna. Och trycket på den offentliga sektorn vad gäller effektivisering av IT-kostnader kommer att intensifieras än mer. Ansvariga inom IT kommer behöva påvisa om den egna IT-verksamheten är effektiv. Frågan är dock hur du som ansvarig för IT-drift ska gå tillväga för att ta reda på detta. Finns det något sätt att jämföra sin egen IT-kostnad med marknadens utan att genomföra en upphandling för outsourcing av IT-drift...

WHITE PAPER

Förändringar inom offentlig sektor är ofta författningsstyrda med ett tvingande datum och innebär vanligen att ett IT-stöd behöver kompletteras eller skapas. Vanligen sker denna förändring i projektform. Som med alla projekt finns många fallgropar och tyvärr visar statistiken att antal misslyckade IT-projekt är fler än antalet lyckade. Denna trend kan dock vändas.